Wees klaar voor de nieuwe trends in de auto import

2 min gelezen
easy-import

 

De toekomst van de auto import bekijken is niet gemakkelijk. Toch is het mogelijk om enkele trends te zien de voorgaande jaren, die zich, zonder grote politieke ommezwaai, ook in de komende jaren zullen door zetten.

Zo is het een trend dat de auto-import al jaren na elkaar stijgt. Zo zagen we in 2016 een stijging van meer dan 20% ten opzicht van 2015. Door het feit dat er alsmaar meer bedrijven zijn die je met importeren helpen, en alsmaar beter gedocumenteerd staat hoe je dat best zelf doet, lijkt deze trend nog een eind te zullen aanhouden. De redenen hiervoor zijn, naast de grotere keuze in onze buurlanden, het feit dat de BPM zoveel duurder bij ons. Zolang een nieuwe wagen aanschaffen zo duur blijft, zullen er weinig jonge tweedehandswagens beschikbaar zijn. We zien dan ook dat vooral auto’s van minder dan 5 jaar worden geïmporteerd. Nu lijkt de staat wel te beseffen dat zo’n hoge BPM de Nederlandse economie, en dan in het bijzonder de Nederlandse autoverkopers, schaadt, vandaar ook een inhaal maneuver is gestart om deze meer op het niveau van onze buurlanden te brengen. Het verschil is echter nog heel groot.

Kijken we dan eens naar het type wagens dat wordt ingevoerd, dan is er een duidelijke kentering merkbaar richting kleinere gezinswagens, waar aantoont dat import ook meer en meer door de gewone man in de straat gebeurt. Er is overigens ook een trend zichtbaar dat mensen de wagens alsmaar meer als functionaliteitsobject zien in plaats van als must-have. We zien reeds enige jaren dat de piek in autobezit ongeveer is bereikt, waardoor gedeeld autobezit, private lease enzoverder ook steeds belangrijker worden. De auto’s worden ook steeds kleiner, al kan de hoge BPM daar ook mee te maken hebben.

Elektrische wagens en hybrides zijn nog slechts een miniem gedeelte van de import, maar zal ook in de toekomst aan belang winnen. Nederlands zou immers graag 50% van zijn wagenpark elektrisch hebben tegen 2025. Volledig elektrische auto’s hebben 75% minder onderhoudskosten, wat meer en meer mensen zal overtuigen, samen met de dalende prijzen door grotere productie.

Door de grotere impact van import, en bijgevolg de betere bekendheid van de buitenlandse prijzen staan de prijzen van tweedehandswagens nu reeds lichtjes onder druk. Hoe meer import er komt, hoe lager de binnenlandse prijzen zullen worden. Dit volgt ook op het feit dat steeds meer mensen online vergelijken en kopen. Een autobedrijf wat geen wagens meer online aanbiedt zal het dan ook heel moeilijk krijgen om die nog te verkopen.

easy-import

Wat betreft favoriete landen, de komende tijd zullen met name de auto’s van onze oosterburen nog ontzettend in trek blijven. Secundair dan de occasions uit Vlaanderen. Gemakzucht dient de mens, en het is fijn dat men in het Zuiden dezelfde taal spreekt.

Hoewel een aantal zaken in de toekomst dus zullen verder gaan zoals dat nu het geval is, zullen een aantal zaken ook drastisch wijzigen. Wees er dus op voorbereid!